Vệ sinh trường, lớp, phòng, chống dịch virus corona nCoV 2019